VVS-installering, renovering & vattenrening

Vårt företag har många ben att stå på! Vi jobbar efter devisen:
- Det finns inga omöjligheter, bara möjligheter!

Vi erbjuder komplett VVS-installation, renovering och nyproduktion. Vi kan även erbjuda rening av dricksvatten och vattenbehandling för den som har svårt att få tillgång till rent dricksvatten på naturlig väg.

Läs mer om våra tjänster.

GH´s Rör AB vänder sig till privatpersoner och företag, industrier och statliga verk i Stockholm. Vi finns tillgängliga dagtid både via fast telefon och mobil.
0